Työikäisten kuntoutusta Rokualla

Olemme ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen pohjoissuomalainen asiantuntija. Tarjoamme laaja-alaisia kuntoutuspalveluja työelämässä oleville, työstä poissaoleville ja vaikeavammaisille työikäisille.

Teemme yhteistyötä useiden kuntoutuksen lähettäjätahojen kanssa kuten Kela, Työvoimahallinto, Valtiokonttori, Työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, Sairaanhoitopiirit ja perusterveydenhuolto.

Ammatillinen kuntoutus

Paranna työkykyäsi ja jaksamistasi ammatillisella kuntoutuksella – varmistetaan yhdessä työelämässä jatkaminen.

Lue lisää

Sairausryhmäkohtaiset kurssit

Kursseilla ohjataan omatoimiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja niiden avulla oppii sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin.

Katso alkavat kurssit

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Harkinnanvaraisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai ylläpitäminen sairaudesta huolimatta sekä arjen sujuvuuden edistäminen.

Lue lisää