KIILA-yksilöpalvelu

KIILA-yksilöpalvelulla entistä parempaa tukea ammatilliseen kuntoutukseen

KIILA-yksilöpalvelussa kokoamme yksittäisistä asiakkaista ryhmän. Ryhmä voi olla ammattialakohtainen tai koostua eri alan ammattilaisista. Ryhmän koko on 3–5. Yksilöpalvelu sisältää yhteensä 8–9 ryhmämuotoista avo- tai laitosvuorokautta, 1 avopäivän ja 4-8 yksilöllistä käyntikertaa. KIILA-yksilöpalvelu toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

KIILA-yksilöpalvelu sisältää useampia yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja kuin kurssipalvelu. Tavoitteena on entistä paremmin tukea ja vahvistaa kuntoutujan yksilöllistä kuntoutumista.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Kohderyhmä käsittää myös yrittäjät. Henkilön yksilöllinen ja ajankohtainen kuntoutumistarve määrittää kuntoutuksen aloittamisajankohdan.

KIILA-kuntoutuksen tavoite:

Kuntoutujan työkyvyn tukeminen ja parantaminen sekä se, että kuntoutuja pysyy työelämässä. Kuntoutus tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä.

Yksilölliset KIILA-kurssit

Tulevien ryhmien tilannearvioinnin ajankohdat:

KIILA-yksilöpalvelu, B-jakso

AJANKOHTA:
22.08.2023 - 24.08.2023

KIILA-yksilöpalvelu, C-jakso

AJANKOHTA:
28.11.2023 - 30.11.2023

KIILA-yksilöpalveluun valitaan kuntoutujia, joiden:

  • työkykyä heikentää sairaus, ja sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien heikentymisen.
  • työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden vuoksi, ja sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.
  • kuntoutumisen tarve on havaittu ja joilla työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn ylläpitämisessä ovat riittämättömiä.

Hae KIILA-kuntoutukseen

Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutujan täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee kuntoutujavalinnan.

Hakuohjeet

Kysy lisätietoja

Täytä yhteydenottolomake tai laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot