KIILA-yksilöpalvelu

KIILA-yksilöpalvelulla entistä parempaa tukea ammatilliseen kuntoutukseen

KIILA-yksilöpalvelussa kokoamme yksittäisistä asiakkaista ryhmän. Ryhmä voi olla ammattialakohtainen tai koostua eri alan ammattilaisista. Ryhmän koko on 3–5. Yksilöpalvelu sisältää yhteensä 8–9 ryhmämuotoista avo- tai laitosvuorokautta, 1 avopäivän ja 4-8 yksilöllistä käyntikertaa. KIILA-yksilöpalvelu toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

KIILA-yksilöpalvelu sisältää useampia yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja kuin kurssipalvelu. Tavoitteena on entistä paremmin tukea ja vahvistaa kuntoutujan yksilöllistä kuntoutumista.

KIILA-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Kohderyhmä käsittää myös yrittäjät. Henkilön yksilöllinen ja ajankohtainen kuntoutumistarve määrittää kuntoutuksen aloittamisajankohdan.

KIILA-kuntoutuksen tavoite:

Kuntoutujan työkyvyn tukeminen ja parantaminen sekä se, että kuntoutuja pysyy työelämässä. Kuntoutus tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä.

Yksilölliset KIILA-kurssit

Tulevien ryhmien tilannearvioinnin ajankohdat:

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 1

AJANKOHTA:
12.01.2022 - 12.01.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 2

AJANKOHTA:
02.02.2022 - 02.02.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 3

AJANKOHTA:
02.03.2022 - 02.03.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 4

AJANKOHTA:
23.03.2022 - 23.03.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 5

AJANKOHTA:
06.04.2022 - 06.04.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 6

AJANKOHTA:
27.04.2022 - 27.04.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 7

AJANKOHTA:
18.05.2022 - 18.05.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 8

AJANKOHTA:
08.06.2022 - 08.06.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 9

AJANKOHTA:
31.08.2022 - 31.08.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 10

AJANKOHTA:
21.09.2022 - 21.09.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 11

AJANKOHTA:
05.10.2022 - 05.10.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 12

AJANKOHTA:
02.11.2022 - 02.11.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 13

AJANKOHTA:
23.11.2022 - 23.11.2022

KIILA-yksilöpalvelu, Ryhmä 14

AJANKOHTA:
07.12.2022 - 07.12.2022

KIILA-yksilöpalveluun valitaan kuntoutujia, joiden:

  • työkykyä heikentää sairaus, ja sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien heikentymisen.
  • työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden vuoksi, ja sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.
  • kuntoutumisen tarve on havaittu ja joilla työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn ylläpitämisessä ovat riittämättömiä.

Hae KIILA-kuntoutukseen

Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutujan täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esimiehen kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee kuntoutujavalinnan.

Hakuohjeet

Kysy lisätietoja

Täytä yhteydenottolomake tai laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot