Eläkkeellä olevien kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on eläkkeellä olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kohennetaan monipuolisilla yksilö- ja ryhmätoiminnoilla.

TULES-kuntoutus

Eläkkeellä olevien TULES-kurssi on tarkoitettu alle 68- ja yli 68-vuotiaille, joilla on yksittäisiä tai laaja-alaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Katso alkavat kurssit

IKKU-kuntoutus

IKKU-kuntoutuskurssi on tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville yli 68-vuotiaille monisairaille, jotka ovat poissa työelämästä.

Katso alkavat kurssit

Omaishoidon tukipalvelut

Kuntoutusta ja lomia omaishoitajille Rokuan ainutlaatuisessa luontoympäristössä. Tarjolla on mm omaishoitajien yksilökuntoutuskursseja ja omaishoitajien lomia.

Katso palvelut