Ikäihmisten kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kohennetaan monipuolisilla yksilö- ja ryhmätoiminnoilla.

Veteraanikuntoutus

Toteutamme sotiemme veteraanien ja invalidien sekä erityisryhmiin kuuluvien kuntoutusta vankalla kokemuksella. Kuntoutukseen voivat hakeutua TKL II ja III kuuluvat sotainvalidit ja veteraanit sekä lotat ja muut erityisryhmiin kuuluvat.

Lue lisää

TULES-kuntoutus

Eläkkeellä olevien TULES-kurssi on tarkoitettu alle 68- ja yli 68-vuotiaille, joilla on yksittäisiä tai laaja-alaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Katso alkavat kurssit

IKKU-kuntoutus

IKKU-kuntoutuskurssi on tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville yli 68-vuotiaille monisairaille, jotka ovat poissa työelämästä.

Katso alkavat kurssit

Omaishoidon tukipalvelut

Kuntoutusta ja lomia omaishoitajille Rokuan ainutlaatuisessa luontoympäristössä. Tarjolla on mm omaishoitajien yksilökuntoutuskursseja ja omaishoitajien lomia.

Katso palvelut