IKKU-ikäihmisten kuntoutus Rokualla

Tukea ja ohjausta arjessa selviytymiseen, elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Kelan järjestämä IKKU-kuntoutuskurssi on tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville yli 68-vuotiaille monisairaille, jotka ovat eläkkeellä. Kurssi myönnetään henkilöille, joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutuksen keinoin. Lisäksi edellytetään, että asiakkaalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista sekä osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

IKKU-kurssin tavoite:

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa toimintakykyä ja tukea asiakkaan kotona ja sen lähiympäristössä selviytymistä. Lisäksi tavoitteena on elämänlaadun parantuminen ja voimavarojen lisääminen arjen toimintoihin. Kurssilta saa tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen.

Kurssin kesto: 10 vuorokautta (kaksi 5 vuorokauden jaksoa). Sisältää yhden kotikäynnin. Aikuinen läheinen voi osallistua kotikäynnille.

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve. IKKU-kurssi on Kelan järjestämä ja rahoittama.

Tulevat kurssit ja aloitusajankohdat:

Kurssinumero: 84878

AJANKOHTA:
17.04.2023 - 21.04.2023

Kurssinumero: 84879

AJANKOHTA:
05.06.2023 - 09.06.2023

Kurssinumero: 84880

AJANKOHTA:
07.08.2023 - 11.08.2023

Kurssinumero: 84881

AJANKOHTA:
21.08.2023 - 25.08.2023

Miten hakeudutaan?

Toimita nykyistä terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava B-lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus KU132 Kelaan.

Näin haet kurssille

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot

Kuntoutusympäristö

Rokuan monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat takaavat onnistuneen kuntoutuskurssin

Lue lisää