Down-oireyhtymä

Hyvän kasvun ja kehityksen tukemista sekä omien vahvuuksien tunnistamista. Down-lasten perhekurssilla pieni kuntoutuja perheineen saa vertaistukea, tietoa ja virkistävää tekemistä.

Perhekurssi soveltuu lapselle, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu Downin oireyhtymä ja toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen tasoa (tarvitsee jonkin verran ikäistään enemmän tukea päivittäisissä toiminnoissa).

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset lapset
  • koulunsa aloittavat lapset
  • alakoululaiset

Kurssin tavoite:

Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön.

Koko perhe saa kurssilta tärkeää vertaistukea ja tietoa lapsen kasvatukseen liittyviin erityistilanteisiin. Kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Kurssi auttaa myös sisaruksia ymmärtämään arjen tilanteita ja kehittää lapsi toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa.

Kurssin sisältö ja toteutus:

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa. Kurssi on Kelan rahoittama ja järjestämä.

Osallistujamäärä: 6 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja).

Kurssin kesto: 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan yhdessä lapsen kanssa.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset:

Yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 76790

AJANKOHTA:
01.11.2021 - 05.11.2021

Yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset, kurssinumero: 76791

AJANKOHTA:
15.11.2021 - 19.11.2021

Alakoululaiset:

Alakoululaiset, kurssinumero: 76795

AJANKOHTA:
08.11.2021 - 12.11.2021

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Näin haet kurssille

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot

Kuntoutusympäristö

Monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat takaavat onnistuneen perhekurssin

Lue lisää