Perhekurssi epilepsiaa sairastavalle lapselle

Rokualla toteutettavalla lasten sopeutumisvalmennuskurssilla saa tietoa epilepsiasta sekä tukea ja vertaistukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen

Perhekurssi soveltuu epilepsiaa sairastavalle lapselle, joka on yläkoululainen tai nuorempi (yli 1-vuotias) ja jonka sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on se, että opiskelu- ja toimintakykyä voidaan tukea ja edistää suunnitellulla kuntoutuksella.

Epilepsiaa sairastavien kursseille valitaan kuntoutujia,
  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu epilepsia ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
  • joille terveydenhuollossa saatu ensitieto, hoidonohjaus ja niiden syventäminen eivät riittäneet, vaan tarvitaan moniammatillista tukea ja ohjausta.

Kurssin tavoite:

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Lisäksi kurssilla tuetaan hyvää kasvua ja kehitystä ja autetaan tunnistamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia. Lisäksi kurssilla pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kuntoutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Osallistujamäärä: 8 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja).

Kurssin kesto: 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan yhdessä lapsen kanssa.

Tulevat kurssit:

Kurssinumero: 76767

AJANKOHTA:
11.10.2021 - 15.10.2021

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Näin haet kurssille

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot

Kuntoutusympäristö

Monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat takaavat onnistuneen perhekurssin

Lue lisää