Kehitysvamma, kehityshäiriö tai monivammaisuus

Sopeutumisvalmennuskurssilla koko perhe saa arvokasta tukea, tietoa ja virkistävää tekemistä hyvinvoinnin ja arjen tueksi.

Perhekurssi soveltuu lapselle, joilla on kehitysvamma, kehityshäiriö tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma ja sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Kehitysvammat, kehityshäiriöt tai monivammaisuus -kursseille valitaan lapsia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu harvinainen kehitysvamma ja toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen tasoa (tarvitsee jonkin verran ikäistään enemmän tukea päivittäisissä toiminnoissa).

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset lapset perheineen
  • koulunsa aloittavat lapset perheineen
  • alakoululaiset perheineen

Kurssin tavoite:

Kuntoutuksella pyritään vahvistamaan koko perheen voimavaroja ja elämänhallintaa sekä antamaan tukea perheen ja lähiverkostojen yhteistyöhön. Kurssin tavoitteena on, että lapsi ja hänen perheensä saavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta.

Koko perhe saa kurssilta tärkeää vertaistukea ja tietoa lapsen kasvatukseen liittyviin erityistilanteisiin. Kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Kurssi auttaa myös sisaruksia ymmärtämään arjen tilanteita ja kehittää lapsi toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa.

Osallistujamäärä: 6 kuntoutujaa sekä hänen perheensä (2 aikuista ja keskimäärin 2 sisarusta/kuntoutuja).

Kurssin kesto: 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan yhdessä lapsen kanssa.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Koulunsa aloittavat:

Kurssinumero: 76813

AJANKOHTA:
13.12.2021 - 17.12.2021

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Näin haet kurssille

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot

Kuntoutusympäristö

Monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat takaavat onnistuneen perhekurssin

Lue lisää