Kielellinen erityisvaikeus

Vertaistukea ja sujuvampaa arkea lasten perhekurssilla. Kurssilta koko perhe saa tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta, tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteensa selkeyttämiseen.

Perhekurssi soveltuu lapselle, jolla on tutkittu ja todettu kielellinen erityisvaikeus tai kehityksellinen kielihäiriö, joka vaikuttaa laaja-alaisesti toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset lapset perheineen
  • alakoululaiset perheineen
  • yläkoululaiset perheineen

Kurssin tavoite:

Kuntoutuksen tavoitteena on pienen kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä aktiivisuuden lisääminen lapselle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Perhekurssilla autetaan lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa ja toimimaan tasavertaisesti ryhmässä. Sopeutumisvalmennuksessa keskitytään erityisvaikeuden aiheuttamien haasteiden tiedostamiseen arjessa ja koulussa sekä konkreettisten ratkaisujen löytämiseen niiden selvittämiseksi. Vanhemmat saavat tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta sekä tukea lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Osallistujamäärä: 6 kuntoutujaa sekä hänen perheensä.

Kurssin kesto: 5 vuorokautta, ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Lasten kurssilla kuntoutujan perhe osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan yhdessä lapsen kanssa.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Yli 4-vuotiaat alle kouluikäiset:

Kurssinumero: 76725 / TÄYNNÄ

AJANKOHTA:
04.10.2021 - 08.10.2021

Kurssinumero: 76726 / TÄYNNÄ

AJANKOHTA:
22.11.2021 - 26.11.2021

Alakoululaiset:

Kurssinumero: 76730

AJANKOHTA:
29.11.2021 - 03.12.2021

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Näin haet kurssille

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot

Kuntoutusympäristö

Kielellisen erityisvaikeuden omaavien lasten sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään kuntouttavassa luontoympäristössä Rokualla.

Lue lisää