Nuorten sopeutumis­valmennus­kurssit

Kurssi auttaa nuorta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti muiden kanssa, turvaa hyvää kasvua ja kehitystä sekä antaa voimavaroja nuorelle ja perheelle.

Toteutamme Rokualla Kelan rahoittamia ja järjestämiä sopeutumisvalmennuskursseja nuorille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

Sopeutumisvalmennuksessa nuori pääsee tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia ja saa tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen sekä elämänhallinnan vahvistamiseen ja mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen.

Nuorille suunnatut sopeutumisvalmennuskurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena ja järjestetään osittaisina perhekursseina.

Miten kurssille haetaan?

Katso sopeutumisvalmennuskurssien hakuohjeet Kelan sivuilta.

Hakuohjeet

Kehitysvamma

13–18 -vuotiaat nuoret, joilla on kehitysvamma, kehityshäiriö tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma

Katso kurssit

Down

13–18 -vuotiaat nuoret, joilla on Downin oireyhtymä

Katso kurssit

Iloa ja kuntoutusta Rokualla

Monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat takaavat onnistuneen kurssin nuorelle perheineen

Tutustu kuntoutusympäristöön