Kehitysvamma, synnynnäinen moni- ja liikuntavamma, nuoret

Sopeutumisvalmennuskurssi turvaa hyvää kasvua ja kehitystä sekä antaa voimavaroja nuorelle ja perheelle. 

Nuorten osittainen perhekurssi soveltuu sinulle, jos

  • olet 13–18 -vuotias
  • sinulla on asianmukaisesti diagnosoitu kehitysvamma, kehityshäiriö ja/tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma
  • sinulla on tarve moniammatilliseen kurssimuotoiseen kuntoutukseen

Kurssin tavoite:

Kurssin tavoitteena lisätä kuntoutujan aktiivisuutta merkityksellisissä arjen toiminnoissa ja tukea mahdollisuuksia mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen. Kuntoutuksella vahvistetaan elämänhallintaa ja tunnistetaan omia voimavaroja sekä turvataan hyvää kasvua ja kehitystä. Osittaisella perhekurssilla myös läheinen saa tukea nuoren kasvatukseen liittyviin erityistilanteisiin.

Kurssilla nuori pääsee tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia ja saa arvokasta vertaistukea. Kurssi auttaa nuorta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti muiden kanssa.

Nuorille suunnatut sopeutumisvalmennuskurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena ja järjestetään osittaisina perhekursseina.

Osallistujamäärä: 8 kuntoutujaa ja 8 omaista.

Kurssin kesto: yhteensä 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahdessa jaksossa 6 kuukauden aikana. Kuntoutujan omainen osallistuu kuntoutukseen osan aikaa, yhteensä 5 vuorokautta, joista 2 vuorokautta ensimmäisen kurssijakson alussa ja 3 vuorokautta toisen kurssijakson lopussa.

Tulevat kurssit ja aloitusajankohdat:

Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus

kurssinumero: 76783 / TÄYNNÄ

AJANKOHTA:
04.10.2021 - 08.10.2021

Miten hakeudutaan?

Kuntoutushakemus KU104 tai KU132 sekä lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan, jossa tehdään kuntoutuspäätös. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Kuntoutujalla on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Näin haet kurssille

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot

Kuntoutusympäristö

Monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat takaavat onnistuneen perhekurssin

Lue lisää