Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksella tuetaan työssä jatkamista tai uuden uran löytämistä.

Työeläkelaitosten tukemalla ammatillisella kuntoutuksella pyritään tukemaan työelämässä jatkamista tai työelämään paluuta, kun terveydentila heikentää työ- ja ansiokykyä. Valmentajan tuella opitaan tunnistamaan omat voimavarat suhteessa nykyiseen työhön ja laatimaan ohjattuna uuden ammatillisen suunnitelman.

Kenelle?

Työeläkekuntoutus on tarkoitettu työikäisille työntekijöille tai yrittäjille, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt ja nykyisessä työssä jatkaminen ei onnistu ilman lisäkoulutusta tai työtehtävien vaihtoa.

Työeläkekuntoutukseen hakeminen

Ammatilliseen kuntoutukseen haetaan lähettämällä omaan työeläkelaitokseen työeläkelaitoksen sivuilta löytyvä kuntoutushakemus ja esimerkiksi työterveyslääkärin laatima B-lausunto.

Työeläkelaitos tekee päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta hakemuksen ja lausunnon perusteella.

Alkuhaastattelu

Alkuhaastattelulla kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja mahdollisuudet palata työelämään ammatillisen kuntoutuksen avulla.

Haastattelu sisältää 1-2 ammatillisen kuntoutusohjaajan/-neuvojan tapaamista, joiden tuloksena syntyy yksityiskohtainen suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

Työhönpaluun suunnitelma

Ammatillinen kuntoutusohjaaja/-neuvoja ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä tai psykologi laativat yhdessä asiakkaan kanssa työhönpaluuta edistävän ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman.

Suunnitelma koostuu asiakkaan henkilökohtaisesta ohjauksesta, 2–6 tapaamiskerrasta sekä tarpeen mukaan tutustumiskäynneistä oppilaitoksiin ja työpaikkoihin.

Työkokeilun järjestäminen ja työkokeilun tukipalvelut

Tavoitteena on kannustaa ja ohjata asiakasta ammatillisessa kuntoutumisessa ja työhönpaluussa. Tämä tapahtuu työkokeilun organisoinnin, työpaikan ja/tai työterveyshuollon yhteistyön sekä työkokeilupaikan etsimisen avulla.

Tarvittavat täsmäselvitykset työeläkekuntoutukseen liittyen (kuten lääkärin konsultaatio tai psykologiset tutkimukset) sovitaan tilaajan kanssa ja laskutetaan erikseen. Etäkuntoutuslaitteiston avulla voimme toimia laajasti koko Suomessa.

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot