KIILA-kurssit, ryhmäpalvelu

KIILA-kuntoutuksella parannetaan työkykyä ja tuetaan työelämässä pysymistä

KIILA-kuntoutus perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen. Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus voi sopia sinulle, jos

  • olet työsuhteessa tai toimit yrittäjänä ja sairaus vaikeuttaa työskentelyäsi
  • olet jo saanut apua työterveyshuollosta ja työpaikalta, mutta se ei tunnu riittävän
  • tarvitset asiantuntija-apua ammatillisiin ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin sekä terveyteen ja elämänhallintaan.

KIILA-kuntoutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve.

Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Toteutamme KIILA-kuntoutusta yksilökohtaisesti ja ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä.

KIILA-kuntoutuksen tavoite:

Kuntoutujan työkyvyn tukeminen ja parantaminen sekä se, että kuntoutuja pysyy työelämässä. Kuntoutus tukee fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä.

KIILA-kuntoutus

TULEVIEN RYHMIEN TILANNEARVIOINNIN AJANKOHDAT:

Hae KIILA-kuntoutukseen

Hakuvaiheessa toimitetaan Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, kuntoutuja täyttämä kuntoutushakemus KU101 sekä esihenkilön kanssa täytetty ammatillinen selvityslomake KU200. Kela tekee lopullisen kuntoutujavalinnan.

Hakuohjeet

Kysy lisätietoja

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot