Omaishoitajien kuntoutuskurssit – yksilökurssit

Tukea omaan hyvinvointiin, terveyteen ja elämänhallinnan vahvistamiseen

Omaishoitajien kuntoutuskurssit keskellä Suomea, Rokuan rauhallisessa ja kuntouttavassa luontoympäristössä! Kuntoutuksen tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista tunnistamalla arjen rasitustekijöitä, vahvistaa elämänhallintaa ja antaa tietoa ja keinoja hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen. Kurssilla saa myös arvokasta vertaistukea sekä tukea parempaan arkeen ja omien tukiverkostojen löytämiseen.

Kenelle omaishoitajien kuntoutuskurssi on tarkoitettu?

  • Aikuista omaistaan tai läheistään päivittäin hoitaville ja avustaville henkilöille
  • Sellaiselle, jonka sairaudet tai uupumisoireet uhkaavat omaishoitajana jatkamista

Kurssille hakemiseen et tarvitse lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä, eikä sinulla tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta. Pääasia, että toimit joko etä- tai lähiomaishoitajana. Kurssille voi hakeutua ympäri Suomea.

Osallistut kuntoutukseen yksin, ilman omaishoidettavaa läheistäsi. Lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä et tarvitse kuntoutushakemuksen liitteeksi.

Tulevat kurssit ja ajankohdat:

Yksilökurssit:

Kurssinumero: 85061

AJANKOHTA:
14.08.2023 - 18.08.2023

Tietoa kurssista

Kurssi sisältää kaksi 5 vrk:n jaksoa Rokualla ja niiden välissä kuntoutusta etänä verkkokuntoutuksena.

Kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:

  • itsehoidon tukeminen ja elämänhallinnan vahvistaminen
  • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin
  • opitaan tunnistamaan omaishoitajan arjen rasitus- ja stressitekijöitä sekä keinoja niiden käsittelyyn
  • omaishoitajan ja hoidettavan päivittäisen yhteiselämän sujumisen ja paremman arjen tukeminen
  • aktivoituminen käyttämään kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostoja

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.

Kurssit järjestetään yhteistyössä Kelan kanssa.

Hae kurssille

Hakua varten Sinun tulee täyttää Kelan lomakkeella KU132 ja toimittaa se Kelalle.

Näin haet kurssille

Kysyttävää?

Autamme mielellämme! Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot